Over de Dag van Inclusie

Na het grote succes van de eerste editie van Dag van Inclusie, besloten we om dit jaar op 3 oktober de kracht van inclusie te vieren. Maar hier komt het spannende deel: we laten het nu aan jou over! We nodigen bedrijven uit om zélf creatieve stappen te zetten richting een inclusieve(re) werkvloer met een actie.

Welke actie dat is, bepaalt het bedrijf helemaal zelf. Het kan gaan om een interne of externe activiteit, groot of klein, fysiek of digitaal.

Laat je inspireren door tal van boeiende voorstellen in onze webinar; aan de hand van actiefiches; door de acties van andere bedrijven en door onze 5 ambassadeurs Inclusief Ondernemen.

Wat is inclusief ondernemen?

Een inclusieve onderneming zet in op diversiteit en heeft daarbij oog voor het potentieel van elke werknemer. De zichtbare verschillen springen het snelst in het oog: leeftijd, geslacht, ras, taal, fysieke verschijningsvorm, kleding, gedragsstijl,…. Maar ook minder zichtbare verschillen zijn belangrijk bij diversiteit: scholingsgraad, werkervaring, sociale achtergrond, interesses, talenten, levensdoelen,….

Een onderneming die oog heeft voor diversiteit zal rekening houden met al deze verschillen, en streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van de ploeg. Inclusie gaat echter nog een stap verder, want een onderneming die streeft naar inclusie zal op zoek gaan naar hoe hij deze verschillen doelbewust kan inzetten, door het beste in mensen aan te spreken, door respect te tonen voor de eigenheid van elkeen, door mensen zich gewaardeerd te laten voelen ongeacht de functie, rang of taak.

Iedereen heeft een talent en verdient een kans. Een inclusieve onderneming vertrekt vanuit de visie dat elke burger op beroepsactieve leeftijd een arbeidsplaats kan vinden die overeenstemt met zijn talenten. Een inclusieve ondernemer slaagt er zo in mensen met drempels tot de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te stellen. Dat is niet altijd evident, maar er zijn verschillende gespecialiseerde dienstverlenende organisaties waar u als onderneming beroep op kan doen ter ondersteuning. 

De Dag van Inclusie is een intersectorale samenwerking tussen de onderstaande organisaties:

Dag van Inclusie - in actie

dinsdag 3 oktober 2023