Bedrijven

De aanmeldingen stromen vlot binnen! Vergeet zeker niet om jouw actie in te schrijven. Ter inspiratie zetten we alvast een paar initiatieven van deelnemende inclusieve ondernemingen in de kijker! 

Vanaf oktober nemen we in Asster deel aan het leer - en coachingstraject cultuursensitief handelen van VIVO. We kiezen voor dit traject om zowel voor onze patiënten/bewoners als onze medewerkers een positief verschil te maken en zo inclusiever te kunnen werken!
Vanaf oktober nemen we in Asster deel aan het leer - en coachingstraject cultuursensitief handelen van VIVO. We kiezen voor dit traject om zowel voor onze patiënten/bewoners als onze medewerkers een positief verschil te maken en zo inclusiever te kunnen werken!
We werken actief aan de re-integratie van medewerkers na kanker. Door de jobinhoud aan te passen ontstaat de mogelijkheid om geleidelijk terug aan de slag te gaan. Voor de dag van inclusie onderzoekt de groep of Rentree dit traject mee kan ondersteunen.
We werken actief aan de re-integratie van medewerkers na kanker. Door de jobinhoud aan te passen ontstaat de mogelijkheid om geleidelijk terug aan de slag te gaan. Voor de dag van inclusie onderzoekt de groep of Rentree dit traject mee kan ondersteunen.
Er wordt samen met "Netwerk tegen armoede" bekeken hoe wij als bedrijf kunnen omgaan met armoedeproblematiek bij werknemers. Wij vulden een online signalenkaart in om na te gaan in welke mate medewerkers eventueel een armoedeproblematiek ervaren of armoederisico lopen. Later deze maand staat er een meeting gepland om de mogelijkheden samen met Netwerk tegen armoede te bekijken. Afhankelijk daarvan wensen wij eventueel deel te nemen aan een online audit en workshop die zij aanbieden.
Er wordt samen met "Netwerk tegen armoede" bekeken hoe wij als bedrijf kunnen omgaan met armoedeproblematiek bij werknemers. Wij vulden een online signalenkaart in om na te gaan in welke mate medewerkers eventueel een armoedeproblematiek ervaren of armoederisico lopen. Later deze maand staat er een meeting gepland om de mogelijkheden samen met Netwerk tegen armoede te bekijken. Afhankelijk daarvan wensen wij eventueel deel te nemen aan een online audit en workshop die zij aanbieden.
In samenwerking met IVOC werd er een laagdrempelige vacature opgesteld in kader van het project ‘Just start’. Dit project is geïnspireerd op het ‘open hiring-model’, een innovatieve rekruteringstechniek met als belangrijkste kenmerk het ontbreken van een formeel sollicitatiegesprek in het rekruteringsproces om aanwezige drempels voor kwetsbare werkzoekenden weg te werken. Kandidaten melden zich aan. Iedereen krijgt de kans om zich te bewijzen … de job is dus de test. In dit project wordt er samengewerkt met werkplekarchitecten en lokale besturen. Die op hun beurt de kandidaten aanspreken. De eerste kandidate die zich aanmeldde, heeft er ondertussen een kennismakingsgesprek en een eerste werkweek op zitten. Er werd haar alvast een contract van bepaalde duur aangeboden.
In samenwerking met IVOC werd er een laagdrempelige vacature opgesteld in kader van het project ‘Just start’. Dit project is geïnspireerd op het ‘open hiring-model’, een innovatieve rekruteringstechniek met als belangrijkste kenmerk het ontbreken van een formeel sollicitatiegesprek in het rekruteringsproces om aanwezige drempels voor kwetsbare werkzoekenden weg te werken. Kandidaten melden zich aan. Iedereen krijgt de kans om zich te bewijzen … de job is dus de test. In dit project wordt er samengewerkt met werkplekarchitecten en lokale besturen. Die op hun beurt de kandidaten aanspreken. De eerste kandidate die zich aanmeldde, heeft er ondertussen een kennismakingsgesprek en een eerste werkweek op zitten. Er werd haar alvast een contract van bepaalde duur aangeboden.
We zetten in op de betrokkenheid van onze medewerkers. Gezien de diverse achtergrond van ons personeelsbestand ontwikkelden we een bedijfsapplicatie waar we de interne communicatie bundelen. De app geeft de mogelijkheid om de interne communicatie te vertalen naar de moedertaal van de medewerkers.
We zetten in op de betrokkenheid van onze medewerkers. Gezien de diverse achtergrond van ons personeelsbestand ontwikkelden we een bedijfsapplicatie waar we de interne communicatie bundelen. De app geeft de mogelijkheid om de interne communicatie te vertalen naar de moedertaal van de medewerkers.
Onze actie start op 3/10. We zetten in op een inclusieve cultuur door informele activiteiten op te zeten. Zo gaan we onze medewerkers aansporen om op de dag van de huishoudhulp elkaars favoriete gerechten met elkaar te delen. Daarnaast gaan we in juni ook inzetten op een opleidingsdag waarbij ervaren werknemers in het Nederlands startende huishoudhulpen nieuwe competenties aanleren.
Onze actie start op 3/10. We zetten in op een inclusieve cultuur door informele activiteiten op te zeten. Zo gaan we onze medewerkers aansporen om op de dag van de huishoudhulp elkaars favoriete gerechten met elkaar te delen. Daarnaast gaan we in juni ook inzetten op een opleidingsdag waarbij ervaren werknemers in het Nederlands startende huishoudhulpen nieuwe competenties aanleren.

Deze bedrijven doen ook mee aan de Dag van Inclusie!

Dag van Inclusie - in actie

dinsdag 3 oktober 2023