Laat je alvast door onze partners inspireren en ga zelf met inclusie aan de slag!

Webinar 2e editie

Bekijk hieronder de opname van de webinar over de dag van inclusie. Verschillende sprekers inspireren je om zelf aan de slag te gaan in je onderneming ter ondersteuning van inclusieve werkvloeren. 


Getuigenissen inclusieve bedrijven

Een aantal bedrijven bezorgden ons een getuigenis over hun inclusieve initiatieven tijdens de tweede editie van de Dag van Inclusie op 3 oktober 2023. 


Actiefiche partners

We geven graag het woord aan een aantal sociale organisaties die zich actief inzetten om inclusie en diversiteit te bevorderen. 

In het Netwerk tegen Armoede werken 61 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen samen met het uiteindelijke doel armoede uit te bannen. Deze verenigingen werken volgens 6 criteria. Mensen in armoede nemen er op alle niveaus het woord. De verenigingen kunnen voor ondersteuning, vorming en uitwisseling een beroep doen op het Netwerk tegen Armoede. De ervaringen van mensen in armoede zijn de basis om naar de overheid, diensten, het middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie te stappen. Ook op juridisch vlak ondernemen wij acties.  


Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+ mensen en koepel van LGBTI+ organisaties.

Het personeel zet zich samen met honderden vrijwilligers in voor de rechten en het welzijn van LGBTI+ mensen. Vijf regenbooghuizen en meer dan 135 verenigingen verspreid over Vlaanderen en Brussel zijn aangesloten. ZIZO is ons magazine, Lumi onze info- en luisterlijn en KLIQ ons vormings- en adviescentrum.


Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. We streven naar gelijke rechten en gelijke kansen en komen op voor een inclusieve samenleving.

GRIP komt op voor inclusie.

GRIP wil inclusie realiseren op verschillende levensdomeinen. We versterken het recht op inclusief onderwijs. We komen op voor betaald werk, voldoende inkomen en een toegankelijke en betaalbare woning. We versterken het recht op voldoende ondersteuning en zelfbeschikking daarbij.


Met Hands-on Inclusion willen we van een inclusieve arbeidsmarkt met diverse talenten het nieuwe normaal maken. Van willen, naar kunnen, naar doen. Omdat iedereen nodig is op de arbeidsmarkt én omdat er momenteel (te) veel onbenut talent is.

Inclusief ondernemerschap vormt een eerste stap richting die inclusieve arbeidsmarkt. Een stap waarbij we organisaties verbinden met getalenteerde werknemers. Bovendien kent inclusief ondernemen heel wat voordelen die jouw organisatie ten goede komen en die zetten wij graag voor jou in de kijker.


Twee vaststellingen liggen aan de basis van DUO for a JOB:

  • Jongeren met een migratieachtergrond krijgen moeilijker toegang tot de Belgische arbeidsmarkt.
  • De activiteitsgraad van 50-plussers in België is één van de laagste in Europa. Bovendien worden de ervaring en vaardigheden van senioren niet voldoende naar waarde geschat.

Door deze twee groepen met elkaar in contact te brengen, draagt DUO for a JOB bij aan de gelijkheid van kansen voor jongeren met een migratieachtergrond, aan het erkennen van de ervaring van senioren, en aan de bestrijding van discriminatie door wederzijds begrip en solidariteit te stimuleren.


Ligo, Centra voor Basiseducatie is een netwerk van 13 pluralistische centra in Vlaanderen en Brussel. Ligo zet in op de meest kwetsbare cursisten. Onze centra bereiken met diverse opleidingen kortgeschoolde, laaggeletterde volwassenen ongeacht hun moedertaal. Via ons aanbod ondersteunen we hen bij het vergroten van hun kansen als ouder, als burger, als werknemer. Want wie leert, staat sterker! Ligo wil laaggeletterdheid de wereld uit helpen en doet dit in samenwerking met diverse partners.

Wil je meer weten over laaggeletterdheid op het werk? Ligo geeft je graag meer uitleg tijdens een infosessie. Laat hier alvast je interesse weten:


Compaan is een sociale onderneming met actieterrein Oost-Vlaanderen en telt ruim 140 medewerkers. We activeren en integreren al meer dan 35 jaar mensen met onderbenutte talenten op de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met bedrijven en beleidsvoerders op een duurzame manier. Zo willen we bijdragen tot de verduurzaming van de economie.

Wij zijn ervan overtuigd dat elk talent inzetbaar is met inclusief ondernemerschap. Compaan coacht hiertoe mensen met recht op intensieve(re) of gespecialiseerde ondersteuning in hun (zoektocht naar een) job. Werkgevers bieden we advies op maat over de hr-uitdagingen waar zij vandaag mee te maken hebben.

Ontdek het aanbod van Compaan!


Sterpunt Inclusief Ondernemen (SIO) is een koepelorganisatie die streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt in Vlaanderen en Brussel, in samenwerking met haar 3 ledengroepen: De Werkplekarchitecten; maatschappelijke organisaties & sectorfondsen; en inclusieve ondernemingen. 

De Werkplekarchitecten ze zijn de kernleden van SIO. Dat zijn 30 zelfstandige, waarden-gedreven vzw's met een kwalitatief aanbod op maat van werkzoekenden, werknemers en werkgevers in Vlaanderen en Brussel. Vanuit het sterke geloof in de kracht en meerwaarde van inclusie in de samenleving, zijn zij de beste (expertise)partner voor iedereen die wil werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.


Elk talent verdient passend werk. 

GTB – het Gespecialiseerd Team Bemiddeling – helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om geschikt werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen we ook ondernemers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers.

GTB helpt jaarlijks meer dan 10.000 klanten om werk te vinden en te houden. We ondersteunen ook werkgevers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers.


Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is belast met het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. 


Mentor versterkt de competenties van werkzoekenden en werknemers én ondersteunt werkgevers in het uitbouwen van een duurzaam loopbaanbeleid.
Daartoe Inspireren én adviseren we organisaties vanuit onze expertise in het coachen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Creëren we vanuit een warm contact met werkgever én werknemer een vernieuwende aanpak in de uitdagingen en vraagstukken die met elke fase van de loopbaan gepaard gaan. 

Ter inspiratie deelt Mentor graag een 'job design oefening' die kan helpen om:  

In dialoog te gaan met medewerkers; Wederzijds begrip tot stand te brengen; Teamefficiëntie te boosten; Werkplezier te verhogen; Kansen te geven aan 'niet zo witte raven'.


Bij emino zijn we ervan overtuigd dat elk talent een plek op de arbeidsmarkt verdient. Ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan het werk helpen en houden, dat is ons doel. Daarom informeert, adviseert en ondersteunt emino werkzoekenden, werknemers en bedrijven. Wij zijn actief in Vlaanderen en Brussel.

Wat kan emino voor jou betekenen?

Emino heeft jarenlange ervaring en expertise in het coachen van werknemers met een arbeidsbeperking, gezondheidsproblemen of een taalprobleem op de werkvloer. Ook de leidinggevende en/of het team van collega's verliezen we niet uit het oog. Het doel is een duurzame tewerkstelling waarbij de werknemer zich goed voelt op het werk en optimaal functioneert op de werkvloer.

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner om één of meerdere werknemers intensief te coachen?

Geef dan hieronder je contactgegevens door zodat we je binnenkort kunnen uitnodigen voor een webinar over ons aanbod voor werkgevers:

Ambassadeurs Inclusief Ondernemen

Laat je inspireren door de 5 ambassadeurs 'Inclusief Ondernemen'. Ze tonen in een promofimpje hoe zij hun werkvloer open stellen aan iedereen.

Dag van Inclusie

dinsdag 22 oktober 2024