Lesmateriaal Workshops 2022

Wil je graag verder met het gegeven materiaal aan de slag? Download hieronder de verschillende powerpoints en materiaal. 

Keynote -  Patrizia Zanoni 

Workshop - Algemene info over diversiteit en inclusie
Hands-on-Inclusion

We dompelen je meteen onder in de thema's van diversiteit en inclusie. Maak kennis met verschillende perspectieven en doelgroepen. Daarbij baseren we ons op wetenschappelijke onderzoeken om je hands-on tips mee te geven die je zelf kan gebruiken om inclusief te ondernemen.

Workshop - Tewerkstellingsmaatregelen
VDAB

De overheid voorziet tal van financiële premies bij inclusief aanwerven. Tijdens deze workshop zetten we de belangrijkste maatregelen op een rijtje en kom je te weten wie hiervoor in aanmerking komt en welke organisatie of dienst je hierin kan ondersteunen.

Workshop - Discriminatie op de werkvloer
Hands-On-Inclusion

Tijdens deze workshop leren we vormen van (micro)discriminaties herkennen, waaronder racisme en discriminatie naar personen met een beperking.
Wat bedoelen we met discriminatie? Waarom hebben we het over minderheidsgroepen ondanks de stijgende superdiversiteit? Waarom is het een goed idee om naar inclusie te streven in plaats van diversiteit?
We zullen het hebben over het verband tussen het hebben van (onzichtbare) privileges en het niet altijd opmerken van drempels naar de arbeidsmarkt toe. 
 

Workshop - Werkhervatting langdurig zieken 
Sterpunt Inclusief Ondernemen

Internationale schattingen tonen aan dat ongeveer 10 procent van mensen die langdurig ziek zijn, wel weer aan het werk kan en wil. Maar hoe kan je werkhervatting mogelijk maken als werkgever?
Ontdek tijdens deze workshop op welke cruciale punten je als werkgever kan inspelen om de kansen op werkhervatting te vergroten. Leer daarnaast ook het uitgebreide netwerk kennen van zorgverleners en professionals die je hierin kunnen ondersteunen. Want werk en zorg dienen dichter bij elkaar gebracht te worden voor een optimale werkhervatting. 

Workshop - Inclusieve rekrutering
Hands-On-Inclusion

Onbewust ontstaan er soms blinde vlekken binnen je organisatie die het aanwervingsproces kunnen bemoeilijken. In deze workshop vallen de oogkleppen af en willen we je graag handvaten en tools aanreiken die kunnen helpen je doelgroep beter te bepalen en je vacatures extra aantrekkelijk te maken. Je krijgt bovendien ook tips over andere netwerkkanalen. Tot slot informeren we je graag over alternatieve aanwervingsprocedures en valkuilen bij de selecties die je beter kan vermijden.

Workshop - Handicap en chronische ziekte op het werk
Handicap en Arbeid

Heb je een werknemer met een chronische ziekte in dienst of wil je werkzoekenden met een handicap in dienst nemen? Dan is deze workshop echt iets voor jou. Tijdens deze workshop kom je te weten wat de mogelijke drempels kunnen zijn voor een "goede" tewerkstelling. Je krijgt een overzicht van mogelijke aanpassingen en welke tegemoetkoming en/of ondersteuning er mogelijk is.

Workshop - Generatiebril
Pascal Roskam

Wil je graag inzicht krijgen in generatieverschillen op de werkvloer? Wil je meer weten hoe jong en oud optimaal kan samenwerken? Ben je op zoek naar advies om de leeftijdsmix van je medewerkers als troef uit te spelen? Tijdens deze interactieve workshop leer je hoe generaties naar elkaar kijken en krijg je tips mee om de samenwerking op de werkvloer te ondersteunen.

Workshop - Jobredesign
Hands-On-Inclusion

Als werkgever sta je vandaag voor heel wat uitdagingen: het vinden van geschikt talent wordt steeds maar moeilijker, automatisering en digitalisering zorgen ervoor dat functies veranderen en soms overbodig worden, meer en meer medewerkers krijgen te maken met stress- en burn-outklachten. Tijdens deze workshop kom je te weten hoe Job Redesign een antwoord kan bieden op deze hedendaagse uitdagingen op de arbeidsmarkt. Je komt te weten hoe het sleutelen aan taken, takenpakketten en jobinhouden kan leiden tot duurzame jobs. 

Workshop - Duurzame inzetbaarheid van je medewerkers
Hands-On-Inclusion

Wat is werkbaar werk en hoe werkbaar is het werk in Vlaanderen? Hoe houd je medewerkers langer aan de slag? Hoe bied je passend werk aan aan medewerkers die dreigen uit te vallen of reeds uitgevallen zijn door ziekte, fysieke klachten of competentieveroudering? Hoe ga je aan de slag met het vergroten van de flexibiliteit en breder inzetbaar maken van medewerkers? Hoe zorg je voor duurzame loopbanen?...
Er liggen binnen de arbeidsmarkt heel wat complexe vragen op tafel. We gaan hierover graag met jou in gesprek tijdens onze workshop rond duurzame loopbanen. 

Workshop - Impactvol omgaan met anderstalige werknemers
Steunpunt Tewerkstelling

Stoot je vaak op taalbarrières tijdens het communiceren of het afleggen van evaluaties? Ondervind je moeite bij het toelichten van de basisafspraken?
Tijdens deze workshop wordt er dieper ingegaan op het beleid rond anderstaligheid en worden er ook concrete tips en tricks meegegeven om de communicatielijnen te versterken. 

> Wil je graag de hand-outs van deze workshop? Mail dan naar bjorn.cuypers@stw.be.

Workshop - Tewerkstelling van vluchtelingen
Agentschap Integratie en Inburgering

Onder welke voorwaarden mag u vluchtelingen tewerkstellen? Wat is het verschil tussen (erkende) vluchtelingen, asielzoekers en migranten. Tijdens deze workshop krijg je een gestructureerd overzicht van de regelgeving rond de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 

Workshop - Hoe meer mensen de weg vinden naar jouw zaak? 
Horeca Forma

Onze maatschappij wordt steeds diverser. Om klantgericht te kunnen werken, moet je dus met een divers publiek kunnen omgaan. Tijdens deze workshops krijg je tips en tricks mee om diversiteit en inclusie als troef in te zetten om meer mensen de weg te doen vinden naar jouw onderneming.

Workshop - Omgaan met discriminerende opmerkingen
In-Gent

Iedereen is wel al eens getuige geweest van discriminerend gedrag. Echter ervaren zelfs getuigen vaak verschillende drempels om hierop te reageren. Tijdens deze workshops bieden we je een omstaanderstraining aan. De workshop speelt in op verschillende contexten en verschillende vormen van discriminerend gedrag. Na het bekijken waarom mensen vaak wegkijken en niets doen, worden er ook strategieën aangereikt om te reageren.